Hide menu

Mekanik I del 2 (TMME27)

Stelkroppsdynamik

HT2 2017

Föreläsare och kursansvarig: Ulf Edlund

Lektionsledare: Ulf Edlund I2.a
Joakim Holmberg I2.b
Jan-Lucas Gade I2.c
Lars Johansson I2.d
Kjell Simonsson I2.e
Christian Busse I2.f
Jonas Stålhand Ii2
Ämnessekreterare: Anna Wahlund 013-28 11 57
Lena Sundling 013-28 11 06

Meddelanden:

2018-04-06: Svar till tentan idag finns här. Läggs ut kl 21.00.

2017-12-19: I vissa teoriuppgifter är det lämpligt att använda ekvationerna för att skriva om kryss-produkter som finns under rubriken Algebra på formelbladet. Se t.ex. lösningarna till uppgifterna 16 och 17.

2017-12-12: Tröghetsprodukten i 3.113, 3.98 och 3.120 som jag inte räknade på dagens räkneföreläsning.

2017-11-22: I t.ex. 3.61 och 3.72 behöver man räkna ut tröghetsmomentet för en sammansatt kropp. Hur man kan göra det förklaras här. (Detta är teoriuppgift 23.)

2017-11-15: Svårt att komma igång? Börja med att lösa 7 st utvalda exempel. Lösningar till dessa.

2017-11-14: Bild som förklarar begreppet tröghetsradie (radius of gyration) som anges i en del uppgifter. Har man kroppens massa och tröghetsradie kan man räkna ut kroppen tröghetsmoment.

2017-11-03: Problem 3.15 som jag inte hann med på dagens räkneföreläsning.

2017-11-02: Lösningar till lektionstalen läggs ut här efter varje lektion.


Kursinformation

Problemsamling

Formelbladet inklusive tabellen med masströghetsmoment. Båda bifogas tentamenstesen.

Div. material från Föreläsningarna

Lösningar och exempel. (Fylls på under kursens gång.)

Kompletterande kursmaterial: S. B. Lindström. Föreläsningar i mekanik: Statik och dynamik, upplaga 1-ijk (2017), Geometriska vektorer, friläggning, kraftparsmoment, rörelselagar i planet: 7 st utvalda exempel, lösningar till dessa, rörelselagar i 3-D: 2 st utvalda exempel, lösningar till dessa.

Teoriuppgifter i stelkroppsmekanik

Eng.-svensk ordlista i Mekanik

Tidigare tentamina

Diverse länkar


Page responsible: Ulf Edlund
Last updated: 2018-04-06