Hide menu

Lösningsexempel

Statik

Kraftsystem

2/7, 2/34,

Friläggning och statisk jämvikt

3/1, 3/5, 3/13, 3/18, 3/30, 3/37, 3/53, 3/54,

Stångbärverk

4/2, 4/4, 4/32, 4/40,

Sammansatta konstruktioner

4/73(a), 4/73(b), 4/74, 4/82, 4/100, 4/101, 4/112,

Masscentrum, tyngdpunkt och geometriskt centrum

5/10, 5/13, 5/18, 5/22, 5/33, 5/51, 5/53, 5/58,

Utbredd last, moment- och tvärkraftsdiagram

5/102, 5/110, 5/113, 5/120, 5/122, 5/125, 5/133, 5/133 (alt), 5/138, 5/141, 5/141 (alt), 5/151, 5/153,

Friktion

6/4, 6/6, 6/7, 6/15, 6/17, 6/27, 6/36,

Dynamik

En punkts rörelse i rektangulära koordinater

2/39, 2/47, 2/62, 2/81,

En punkts rörelse i kroklinjiga koordinater

2/103, 2/109, 2/124, 2/233, 2/136, 2/143, 2/150, 2/157,

Kraftlagen (rätlinjig rörelse)

3/1, 3/2, 3/9, 3/18, 3/24,

Kraftlagen (kroklinjig rörelse)

3/54, 3/61, 3/65, 3/80, 3/81, 3/86,

Hastighetssambandet

5/77, 5/86,

Accelerationssambandet, rullning utan glidning

5/70, 5/131, 5/132,

Masströghetsmoment

B/1, B/35, B/36, B/39, B/40, B/43,

Momentlagen

6/5, 6/12, 6/13, 6/19, 6/22, 6/25, 6/33, 6/59, 6/68, 6/71, 6/76, 6/85, 6/100,

Page responsible: Joakim Holmberg
Last updated: 2018-05-03